آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبستان دخترانه

08 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

07 فروردینهنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

07 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

05 فروردیندبستان دخترانه

05 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

05 فروردینهنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

05 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

25 اسفندهنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

ماهي سياه كوچولو

صمد بهرنگي

داستاني زيبا

دبیرستان دوره دوم دخترانه

لم يزرع

محمد رضا بايرامي

جنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آبنبات هل دار

مهرداد صدقي

جنگ

دبستان دخترانه

قلعه درختی

جسیکا اسکات کرین

کودکان

دبستان دخترانه

آشنایی با سبزی ها

مرتضي بختياري

کودکان

دبستان پسرانه

انضباط بدون اضطراب

جودی آرنال

انضباط

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

مبصر كلاس هشتم

سيد حسن حسيني ارسنجاني

كتاب جشنواره انقلاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هفت خوان موفقيت(جلد اول)

سعيد گل محمدي

داستان كوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه گل هاي قالي

نادر ابراهيمي

داستاني تخيلي

دبستان دخترانه

نقش مادر در تربیت فرزند

معصومه کمالی

آموزش والدین

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

شازده كوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپري

كتاب پر فروش قرن 20

دبستان دخترانه

کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان

كاتارينا ماناسيس

برای اولیای حساس

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

پريچهر مرادي منفرد

1393/01/21

دبستان پسرانه

محمدسجاد ساقيان

1388/01/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سيده غزاله حسيني كيا

1383/01/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه فرامرزي

1383/01/21

دبستان پسرانه

محمدحسين رحيميان

1393/01/19