آخرین اخبار مدارس


22 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هفت خوان موفقيت(جلد اول)

سعيد گل محمدي

داستان كوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راهنماي بلوغ دختران

احمد اسماعيل زاده برزي

بلوغ دختران

دبستان پسرانه سما

خانه گرم ، مدرسه مطلوب

دکتر زهرا بازرگان

------

دبستان پسرانه سما

انضباط بدون اضطراب

جودی آرنال

انضباط

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدا با دوستان خود صميمي است

مهدي الماسي

كتاب شعر

دبستان پسرانه سما

اصول کاربردی آموزش مهارت های زندگی

اعظم فاضلی

------

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آبنبات هل دار

مهرداد صدقي

جنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لم يزرع

محمد رضا بايرامي

جنگ

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

دیانا نقدی

مسابقه: کسب مقام استانی جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم مهربخش

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه سالار

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

صبا لشکری

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آنیسا صادقی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مریم دوستمحمدی

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه سالار

1386/04/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيايش اعرابيان

1381/04/30