آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبستان دخترانه

08 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

07 فروردینهنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

07 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

05 فروردیندبستان دخترانه

05 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

05 فروردینهنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

05 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

25 اسفندهنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آبنبات هل دار

مهرداد صدقي

جنگ

دبستان دخترانه

نقش مادر در تربیت فرزند

معصومه کمالی

آموزش والدین

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

مبصر كلاس هشتم

سيد حسن حسيني ارسنجاني

كتاب جشنواره انقلاب

دبستان دخترانه

والد متفکر، کودک متفکر

دکتر میرنا شر

آموزش تفکر به کودکان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

لم يزرع

محمد رضا بايرامي

جنگ

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه گل هاي قالي

نادر ابراهيمي

داستاني تخيلي

دبیرستان دوره دوم دخترانه

روي ماه خدا را ببوس

مصطفي مستور

بهترين رمال سال 79

دبیرستان دوره دوم دخترانه

خدا با دوستان خود صميمي است

مهدي الماسي

كتاب شعر

دبستان دخترانه

کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان

كاتارينا ماناسيس

برای اولیای حساس

دبستان دخترانه

آموزش مهارتهای زندگی(جلد اول)

آن ورنون

روان‌ شناسی کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه

مبصر كلاس هشتم

سيد حسن حسيني ارسنجاني

كتاب جشنواره انقلاب

دبیرستان دوره اول دخترانه

ته خيار

هوشنگ مرادي كرماني

طنز

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه فرامرزي

1383/01/21

دبستان پسرانه

محمدسجاد ساقيان

1388/01/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سيده غزاله حسيني كيا

1383/01/16

دبستان پسرانه

محمدحسين رحيميان

1393/01/19

دبستان دخترانه

پريچهر مرادي منفرد

1393/01/21